Boşanmak İçin Ne Yapılır

Evliliklerinde sorun yaşayan veya evlilik birliği kendisi açısından çekilmez hale gelen kişiler boşanmak için adım atmak istemekte fakat ne yapması gerektiğini bilmemektedir. Boşanmak için ne yapılır ? Boşanma sürecine giren kişilerin yapması gereken ilk şey bir boşanma avukatından yardım almaktır.

Boşanma avukatları genellikle boşanma davalarına bakan ve bu alanda uzmanlaşmış kişilerdir. Bu nedenle boşanma sürecinde ne yapılmasını gerektiğini en iyi bilen kişilerde onlardır.

Boşanma avukatıyla görüştükten sonra onun kılavuzluğunda öncelikle davanın nasıl açılması gerektiğine karar vermek gerekir. Eğer tarafların anlaşma şansları varsa ve evlilik bir yıldan fazla sürmüşse bu durumda en iyi yol anlaşmalı boşanmadır.

Tarafların boşanma konusunda anlaşmaları mümkün değilse yada evlilik birliği bir yıldan az sürmüşse bu durumda çekişmeli boşanma davası açılması gerekir.

Boşanma davası Ankara aile mahkemesine hitaben yazılacak bir dilekçe ile açılır. Bu dilekçede boşanma nedenleri varsa nafaka, tazminat ve velayet talepleri ileri sürülür. Davanın kazanılabilmesi için bu iddiaların somut delillerle ispatlanması gerekir. Bu neden bu dilekçenin bir boşanma avukatı tarafından yazılması çok daha uygun olacaktır.

Boşanmak İçin Yapılması Gerekenler

Boşanma davası açacak olan kişi hangi boşanma davasını açacağına karar verdikten sonra o dava için gerekli işlemleri yapmalıdır. Anlaşmalı boşanmak için  ne yapılır ? Kişi anlaşmalı boşanma yolunu seçtiyse öncelikle karşı tarafla görüşmeli ve boşanmanın mali sonuçları hakkında bir anlaşmaya varmalıdır. Eğer avukat var ise bu görüşmenin avukatın yanına yapılması daha uygun olur.

Daha sonra anlaşılan konular hakkında bir protokol düzenlenmelidir. Bu protokole anlaşmalı boşanma protokolü adı verilir. Bu protokolde; boşanma, nafaka, mal paylaşımı, velayet, çocukla kişisel ilişki hususları ayrıntılı olarak düzenlenmelidir. Eksik hazırlanan protokoller hakim tarafından reddedilir. Bu nedenle bu protokolün bir boşanma avukatı tarafından hazırlanması daha uygun olacaktır. Böylece hata nedeniyle süre kaybının önüne geçilir.

Çekişmeli Boşanma Nasıl Olur

Boşanmayı düşünen kişi çekişmeli boşanma davası açmaya karar vermiş ise bu durumda anlaşmalı boşanmadan farklı bir yol izlenir. Çekişmeli boşanmak için ne yapılır ? Çekişmeli boşanma davasında bütün kararları hakim verir. Tarafların bu karara müdahale etme şansı yoktur.

Çocuğun velayetinin kime verileceği konusunda hakim önce bir sosyal ekonomik durum araştırması yapar daha sonra sosyal hizmet uzmanından rapor alır ve velayet konusunda kararını verir. Daha sonra çocuk için ödenmesi gereken nafaka miktarını belirler. Eğer taraflardan biri çalışmıyorsa ona tedbir nafakası ödenmesine karar verir.

Daha sonra dosyada mevcut olan boşanma nedenlerini inceler eğer bu boşanma nedenleri geçerli ise ve somut delillerle ispatlanmışsa bu durum davanın kabulüne karar verir.