Çekişmeli Boşanma Davası

Evlilik birliği kendisi açısından çekilmez hale gelen eş boşanma ve boşanmanın mali sonuçları konusunda diğer eş ile anlaşamaz ise bu durumda çekişmeli boşanma davası açması gerekecektir. Ayrıca eğer evlilik birliği bir yıldan az sürmüş ise bu durumda da davanın çekişmeli şekilde açılması gerekecektir. Boşanmanın mali sonuçlarınında kasıt, velayet, nafaka, maddi manevi  tazminat ve mal paylaşımı konularıdır. Anlaşmalı boşanma oldukça kısa sürede sonuçlandığı için eşler tarafından daha çok tercih edilmektedir. Fakat eşler bu süreçte birbirlerine kızgın oldukları için ve zarar verme kastıyla anlaşmak istememektedir. Hatta bu süreçte çocukları bir koz olarak kullanmaktadırlar. Bu süreçte çocukların psikolojinin bozulmaması için bu tür davranışlardan uzak durmak gerekir.

Boşanma davası açmak için mahkemeye bir boşanma sebebi sunmanız gerekir. Boşanma sebepleri oldukça çeşitlidir. Fakat en çok dayanılan boşanma sebebi şiddetli geçimsizliktir. Boşanma davasının kazanılabilmesi için boşanmaya sebep olan olaylarda davalı tarafın kusurlu olması gerekmektedir. Eğer boşanma davasını açan eş daha fazla kusurlu işe boşanma davası reddedilecektir. Bu yüzden çekişmeli boşanma davası açarken davalı eşi kusurlu gösterecek olaylar açık şekilde ileri sürülmeli ve bu olaylar ispatlanmalıdır. İddiaların ispatlanması boşanma davalarının en önemli noktasıdır. Bu sebeple bu konuya çok dikkat edilmeli ve elde bulunan tüm deliller mahkemeye sunulmalıdır.

Çekişmeli Boşanma Davası Ankara

Eğer Ankara’da yaşıyorsanız boşanma davanızı Ankara aile mahkemesinde açmanız gerekir. Eğer farklı bir ilde açarsanız ve davalı eş yetki itirazında bulunursa davanızda yetkisizlik kararı verilecek ve dosyanız Ankara mahkemelerine gönderilecektir. Bu davalarda yetki hususu kamu düzeninden olmadığı için mutlaka cevap dilekçesi ile birlikte yetki itirazında bulunulmalı ve yetkili mahkeme gösterilmelidir. Boşanma davalarında yetkili mahkeme evliliğin son altı aydır devam ettiği yerdeki mahkemededir. Eğer boşanma avukatı ile bu davayı açıyorsanız zaten o yetkisi hususunu gözeteceğinden bu tür bir sorunlarla karşılaşma ihtimaliniz yoktur. Fakat boşanma davasını avukatsız açacak iseniz zaman kaybı yaşamamak için yetki hususuna dikkat etmelisiniz.

Çekişmeli Boşanma Davası Avukatı

Türk hukuk sisteminde avukat tutma zorunluluğu yoktur. Yani taraflar isterlerse çekişmeli boşanma davası açma işlemini avukatsız olarak yapabilirler. Fakat iyi bir boşanma avukatı bu süreçte en önemli yardımcınız olur. Zira bu davalar oldukça uzun süren ve yıpratıcı davalardır. Tek başına  tüm hususların üstesinden gelmek kolay olmayacaktır. Bir boşanma avukatı vasıtasıyla bu davayı açarsanız hem daha kısa sürede sonuçlanır hemde hak kaybına uğramazsınız.

Çekişmeli Boşanma Davası