Çekişmeli Boşanma Dilekçesi

Türk hukuk sistemine göre tarafların boşanabilmesi için iki yol vardır. Bunlardan ilki anlaşmalı boşanma davasıdır. Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için tarafların her konuda anlaşmış olması ve evlilik birliğinin en az 1 sene sürmüş olması gerekmektedir. Eğer bu şartlar sağlanamazsa taraflar çekişmeli boşanma davası açmak zorundadır. Çekişmeli boşanma davası açmak için çekişmeli boşanma dilekçesi yazmak gerekir. Bu dilekçeyi yazan taraf evlilik içinde yaşadığı olayları ayrıntılı şekilde belirtir. Varsa delillerini bu dilekçeye evler. Daha sonra bu dilekçeyi aile mahkemesine sunar gerekli harçlar ve gider avansı ödendikten sonra dava açılmış olur.

Peki çekişmeli boşanma dilekçesi oluştururken nerelere dikkat edilmelidir ? Bu dilekçe oluşturulurken, öncelikle boşanma nedeni açık bir şekilde ortaya konulmalıdır. Eğer tarafların müşterek bir çocuğu varsa bu çocuğun velayetini almak için haklı gerekçeler sunulmalıdır. Daha sonra bu dava yüzünden yoksulluğa düşecek taraf var ise tedbir ve yoksulluk nafakası talep etmelidir. Müşterek çocuğun velayeti kendisine verilene taraf, diğer taraftan iştirak nafakası isteyebilir. Bunun yanında evlilik birliği içerisinde yaşanılan olaylardan dolayı maddi manevi tazminat talebinde bulunulacaksa bu hususta dava dilekçesinde yer almalıdır.

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Ankara

Çekişmeli boşanma davasını Ankara’da açacak iseniz bu dilekçenin başlık kısmına Ankara Aile Mahkemesi Hakimliği’ne yazmanız gerekir. Bu çekişmeli olarak açıldığı için anlaşmalı boşanma davasına göre çok daha uzun sürer. Çekişmeli boşanma dilekçesi oluştururken iyi bir boşanma avukatından yardım almanızı öneririm. Zira bu dilekçe çok önemlidir. Davanın omurgasını oluşturur. Hakim tarafları tam olarak dinlemediği için evlilik içerisinde yaşananları bu dilekçeden öğrenir. Taleplerinizi bu dilekçe üzerinden karara bağlar. Bu sebeple özenle hazırlanmış bir dilekçe bu davanın yarısıdır. Kalan yarısı ise duruşma safhasıdır. Duruşma safhasında tanıklar dinlenir. Taraflar bu tanıklara hakim aracılığıyla soru yöneltebilir.

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır

Dava dilekçesi yazılırken HMK’nın ilgili maddeleri dikkate alınmalıdır. Yani dava dilekçesinde, davacının adı, adresi, TC  kimlik numarası; davalının adı, adresi, dava konusu, deliller, hukuki sebepler, talep ve sonuç kısmı mutlaka yer almalıdır. Eğer oluşturulan dilekçede bu hususlardan biri eksik ise hakim eksikliğin giderilmesi için bir haftalık süre verir. Bu konularda zorlanacağınızı düşünüyorsanız iyi bir boşanma avukatından yardım almanızı öneririm. Ankara ilinde yaşıyorsanız çok iyi boşanma avukatları bulabilirsiniz.

Çekişmeli Boşanma Dİlekçesi