Çekişmeli Boşanma

Boşanma davaları iki farklı türde açılabilir. Bunlarda ilki anlaşmalı boşanmadır. İkinci yol ise çekişmeli boşanma davası açmaktadır. Çekişmeli şekilde boşanma davaları oldukça uzun süren ve meşakkatli davalardır. Bu davaların uzun sürmesinin sebebi ise yazılı yargılama usulüne tabi olmasıdır. Yani dava açıldıktan sonra karşı taraf bir cevap dilekçesi verir, davacı taraf bu dilekçeye karşı cevaplarını cevaba cevap dilekçesi ile mahkemeye sunar, son olarak davalı taraf ikinci cevap dilekçesi verir ve ön inceleme duruşmasına geçilir. Bu süreç ortalama 6 ay kadar sürer. Yani dava açıldıktan altı ay sonra ilk duruşma yapılır.

Çekişmeli şekilde dava açan taraf bir boşanma nedeni ileri sürmelidir. Bu boşanma nedeni genellikli şiddetli geçimsizliktir. Fakat kanunda düzenlenen özel boşanma sebeplerine dayanarak ta boşanma davası açılabilir. Bunların yanında boşanmaya neden olaylarda karşı taraf yani davalı eş kusurlu olmalıdır. Eğer davalı taraf boşanmaya sebep olan olaylarda kusursuz ya da daha az kusurlu ile boşanma davası reddedilir. Bu sebeple bu çekişmeli boşanma davalarında kusur en önemli faktördür.

Çekişmeli Boşanma Ankara

Eğer davanızı Ankara da açacak iseniz bu durumda ilk duruşmaya çıkma süreniz uzayabilir. Zira Ankara da bulunan aile mahkemeleri oldukça yoğundur. Bu sebeple yoğun olmayan illerde bir ay sonraya duruşma günü verilirken Ankara da ki davalarda bu süre iki ay hatta üç bile olabilir. Tarafların dava açarken bu hususu göz önüne almaları gerekir. Eğer çekişmeli boşanma süreci devam ederken taraflar anlaşırlarsa davalarını anlaşmalı boşanmaya çevirebilirler. Çekişmeli açılan boşanma davalarının bu kadar uzun sürmesi nedeniyle biz boşanma avukatları olarak müvekkillerimize anlaşma yoluna gitmelerini tavsiye etmekteyiz.

Çekişmeli Boşanma Avukatı

Çekişmeli şekilde açılan boşanma davalarında en büyük destekçiniz alanında uzman bir boşanma avukatı olacaktır. Zira boşanma davalarının kazanılabilmesi için dava dilekçesinde yer alan iddiaların ispatlanması gerekir. Bu davaların ispatlanması da kolay değildir. İyi bir boşanma avukatı size bu konuda yol gösterecek ve davanızı ispatlamanızı sağlayacaktır. Diğer yandan bu davaların içinde; velayet, nafaka, tazminat gibi hususlar da olduğundan hak kayıplarının yaşanması muhtemeldir. Bu kayıplarının önüne geçecek olanda iyi bir boşanma avukatıdır.

Çekişmeli Boşanma