En İyi Boşanma Avukatı Ankara

Boşanma davası açan kişiler, açtıkları davanın bir an evvel ve olumlu sonuçlanmasını arzu eder. Bunun içinde dava açarken iyi bir avukatla çalışmak isterler. Bu nedenle insanlar araştırma yaparken en iyi boşanma avukatı ankara şeklinde arama yapmakta ve aradığı avukata ulaşmaya çalışmaktadır. Fakat böyle bir arayış içinde büyük bir hatadır. Zira boşanma davalarında başarılı sonuç almak için sadece avukatınızın iyi olması yetmez. Bunun yanında bir takım hususlarında olması gerekir.

Davayı kazanabilmeniz için öncelikle hukuken geçerli bir boşanma nedeninizin olması gerekir. Eğer kanuna ve yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre geçerli bir boşanma nedeniniz yoksa avukatınız ne kadar iyi olursa olsun boşanma davanızın kabul edilmesi mümkün değildir. Bunun yanında dava dilekçesinde boşanma nedeni olarak ileri sürmüş olduğunuz hususları ispatlamanız da gerekir.Boşanma davalarında en çok kullanılan ispat aracı ise tanıktır. Yani davanızı somut delillerle ispatlamadığınız sürece davayı kazanma şansınız yoktur.

Bu süreçte avukatın rolü bu boşanma nedenlerini delilleri ile birlikte mahkemeye sunmaktadır. Avukatın elinde sihirli bir değnek yoktur. Bu sebeple kazanılması mümkün olmayan bir davayı iyi bir avukat tutarak kazanmanız mümkün değildir. Bu sebeple insanların en iyi boşanma avukatı ankara gibi arayışlardan vazgeçmesi ve davasını ispatlayacak deliller toplaması çok daha faydalı olacaktır.

En İyi Boşanma Avukatı Nasıl Olunur

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere en iyi diye bir kavram avukatlar arasında geçerli bir kavram değildir. Zira her boşanma davasının ayrı özellikleri vardır. Bir avukatın çok dava kazanması onun iyi avukat olduğunu göstermez. Bir boşanma davasında sağlam gerekçeler var ise o dava zaten kazanılacak davadır. Bir boşanma avukatı tutmasanız dahi o davada olumlu sonuç alabilirsiniz. Bu nedenle kazanılan davaları avukatın başarısı olarak lanse etmek çok mantıklı bir yaklaşım değildir. Eğer boşanma avukatınız, boşanma davaları konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahipse, Yargıtay içtihatlarına takip ediyorsa, düzgün bir dille dilekçesi yazabiliyorsa, davalarını titiz bir şekilde takip edip müvekkillerini düzenli olarak bilgilendiriyorsa o avukat sizin için en iyi avukattır.

En İyi Boşanma Avukatları Hangi İldedir

Boşanma avukatları arasında bir ayrım yapılması gerekirse büyük illerde olan avukatların taşrada olan avukatlara kıyasla daha iyi olduğu söyleyebilir. Zira büyük illerde çok fazla sayıda boşanma davası olduğu için bazı avukatlar sadece bu davaları almakta ve boşanma davaları konusunda uzmanlaşmaktadırlar. Bunun doğal sonucu olarak da bu avukatlar daha başarılı sonuçlar almaktadır. Özellikle yüksek mahkemelerin Ankara da olması, bütün devlet kurumlarında Ankara da bulunması ve şehir nüfusu göz önüne alındığında en iyi boşanma avukatı ankara ilindedir demek mümkündür.

En İyi Boşanma Avukatı Ankara