Medeni Kanun Boşanma

Türkiye sınırları içerisinde boşanmak isteyen kişiler için uygulanacak hukuk Türk Medeni Hukukudur. Söz konusu kanun 2002 yılında yürürlüğe girmiş ve devrim niteliğinde değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklilerle birlikte Avrupa ile aramızda hukuk birliği sağlanması konusunda büyük adımlar atılmıştır. Medeni kanun boşanma konusunda tek yetkili kanundur. Boşanma ile ilgili tüm hususlar bu kanunda düzenlenir. Ayrıca 6284 sayılı kanununda da aile birliğinin korunması için bir takım düzenlemeler ve tedbirler mevcuttur. Mal rejimine yani boşandıktan sonra malların paylaşılması hususu da bu kanunda düzenlenmiştir.

Türk medeni kanunda yer alan düzenlemeler ile kadın erkek eşit hale gelmiştir. Halk arasında sanki kadınlar lehine özel düzenlemeler olduğu düşünülse de gerçekte her iki taraf ta eşit haklara sahiptir. Örneğin nafaka sadece kadın için ödenmez. Eğer kadın çalışıyorsa ve erkek işsizse, boşanma durumunda kadının kocasına nafaka ödemesi gerekecektir.

Medeni Kanun boşanma konusunda ikili bir ayrıma gitmiştir. Bu ayrıma göre boşanma davaları iki şekilde açılabilir. Bunlarda ilki anlaşmalı boşanma davasıdır. Bu davanın açılabilmesi için tarafların en az 1 yıl evli olması ve boşanma konusunda anlaşmış olması gerekir. İkinci dava türü işe çekişmeli boşanma davasıdır.

Medeni Kanun Kadının Hakları

Türk Medeni Kanunu’na göre boşanmak isteyen kadınının bir takım hakları mevcuttur. Bunlardan ilki nafaka hakkıdır. Boşanmak isteyen kadın çalışmıyorsa eşinden nafaka talep edebilir. İkinci olarak evlilik birliği içerisinde yaşanılan olaylar yüzünden maddi manevi zarara uğrayan kadın boşanma ile birlikte maddi manevi tazminat talep edebilir. Üçüncü olarak kadınların velayet hakkı vardır. Ülkemiz şartlarında özellikle küçük çocukların velayetleri kadınlara verilmektedir. Kadınların velayet konusunda bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında kadının, evlilik birliği içerisinde edinilen mallarda hakkı vardır. Kadın çalışmıyor olsa bile boşanma durumunda evlilik içinde edinilen mallardan hak talep edebilir.

Medeni Kanun Boşanma Şartları

Medeni kanuna göre tarafların boşanabilmesi için bir takım şartlar bulunmaktadır. Bunlarda ilki boşanma için haklı bir sebep olması gerekir. Örneğin; hakaret, darp, aldatma, küçük düşürme, ilgisizlik, cinsel ilişki kurmama gibi. Bu gibi şartlar bulunduğu takdirde boşanma davası açabilirsiniz. Ayrıca bu boşanma nedenlerini somut delillerle ispatlamanız da gerekir. Medeni kanun boşanma hususunda katı kurallar koymuştur. Bunun nedeni de boşanmanın kamu düzenini ilgilendirmesidir. Boşanma davaları oldukça uzun süren ve zor davalardır. Bu sebeple tarafların bir ankara boşanma avukatı yardımı ile bu davaları açmalarını tavsiye ederim.

Medeni Kanun Boşanma