Nafaka Koşulları

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2004/1161
K:2004/2344
T:26.02.2004

TaRaflar arasındaki davanın yapılan mühakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm yoksulluk nafakası yonünden temyiz edilmekle evrak okunup geregi gorüşülüp düşünüldü:
KARAR : Mahkemenin de kadulunde oldugu gibi boşanmaya neden olan olaylarda taraflar eşit kusurludur. Herhangi bir isi ve gelirı bulunmayan davacının boşanma yüzünden yoksulluğa düşeceği de anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanunun 175. maddesi koşullarının oluştuğu düşünülmeden yazılı sekilde hükum tesisı dogru değildir.
SONUÇ : Temyize konu kararın gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 26.02.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.