Etiket: ankara boşanma avukatları

Aile Mahkemesi Boşanma

Aile mahkemeleri, aile hukukundan doğan dava işleri görmek üzere 4787 Sayılı Kanun ile kurulmuş olan bir mahkemedir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi, aile mahkemesi sıfatıyla dosyaları inceler. …

Ankara Boşanma Avukatları

Boşanmada konusunda uzman olan ve sadece boşanma davalarına bakan avukatlara boşanma avukatı ismi verilmektedir. Bu avukatlar sadece bir konu üzerine uzmanlaşmayı seçmiş kişilerdir. Sadece bir konuda uzmanlaşmanın bir takım …

Boşanma Şartları

Boşanma davasının kabul edilebilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartları Türk Medeni Kanununda ayrıntılı olarak düzenlemiştir. Boşanma şartları açılacak davanın türüne göre değişmektedir. Dava açmak için öncelikle …

Boşanma Davası Süreci

Boşanma davası açmak isteyen kişilerin izlemesi gereken bir süreç vardır. Bu süreçte bazı prosedürlerin yerine getirilmesi gerekir. Bu prosedürlerin toplamına da boşanma davası süreci adı verilir. Boşanma davası açmadan …

Boşanma Davasında Nafaka

Aile mahkemelerinin kurulmasına ilişkin kanuna göre boşanma davası açıldığında hakim resen bazı önlemler almak zorundadır. Bu husus başka bir davada söz konusu değildir. Boşanma davası açıldıktan sonra alınması gereken …

En İyi Boşanma Avukatı

İnsanlar boşanma davası açmadan önce bir boşanma avukatından yardım almak isterler. Bir çok kişi de davayı kazanmak için en iyi boşanma avukatı ile bu yola çıkmak ister. Fakat bir …

Boşanma Dilekçesi Nereye Verilir

Evlilik birliği kendisi açısından çekilmez hale gelen kişiler radikal bir karar alarak boşanmaya karar verirler. Fakat nasıl boşanacaklarını, boşanmak için ne yapmaları gerektiğini tam olarak bilmemektedirler. Boşanmak için öncelikle …

Boşanmada Kadın Hakları

Türk Medeni Kanunu'na göre kadın erkek eşittir. Yani kanunda kadınlar lehine pozitif ayrımcılık yapılmamaktadır. Bu kapsamda kadınların erkeklerden daha üstün bir hakları yoktur. Kadınlar lehine düzenlemiş olan hükümler 6284 …

Boşanmada Nafaka

Boşanma davası açan yada boşanma davası açmadan önce araştırma yapan kişilerin en çok düşündükleri konulardan biri de boşanmada nafaka hususudur. Davayı açacak olan ve davalı konumda olan ve çalışmayan …