Etiket: ankara boşanma avukatları

Boşanma Avukat Ücreti

Boşanma davasında genel olarak iki çeşit masraf vardır. Bunlardan ilki dava açılırken aile mahkemesi veznesine ödenmesi gereken harçlar ve gider avansıdır. İkincisi ise boşanma avukat ücretidir. Bu iki masraf …

Boşanmak İçin Ne Yapılır

Evliliklerinde sorun yaşayan veya evlilik birliği kendisi açısından çekilmez hale gelen kişiler boşanmak için adım atmak istemekte fakat ne yapması gerektiğini bilmemektedir. Boşanmak için ne yapılır ? Boşanma sürecine …

Boşanma Tazminat

Boşanma davası açılırken maddi manevi tazminat talep edilebilir. Tazminat talebi boşanmanın ferisi niteliğinde olduğundan harca tabi değildir. Boşanma  davalarında tazminat talebi reddedilirse karşı tarafında avukatına vekalet ücreti de çıkmaz. …

Aile Mahkemesi Boşanma

Aile mahkemeleri, aile hukukundan doğan dava işleri görmek üzere 4787 Sayılı Kanun ile kurulmuş olan bir mahkemedir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi, aile mahkemesi sıfatıyla dosyaları inceler. …

Ankara Boşanma Avukatları

Boşanmada konusunda uzman olan ve sadece boşanma davalarına bakan avukatlara boşanma avukatı ismi verilmektedir. Bu avukatlar sadece bir konu üzerine uzmanlaşmayı seçmiş kişilerdir. Sadece bir konuda uzmanlaşmanın bir takım …

Boşanma Şartları

Boşanma davasının kabul edilebilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartları Türk Medeni Kanununda ayrıntılı olarak düzenlemiştir. Boşanma şartları açılacak davanın türüne göre değişmektedir. Dava açmak için öncelikle …

Boşanma Davası Süreci

Boşanma davası açmak isteyen kişilerin izlemesi gereken bir süreç vardır. Bu süreçte bazı prosedürlerin yerine getirilmesi gerekir. Bu prosedürlerin toplamına da boşanma davası süreci adı verilir. Boşanma davası açmadan …

Boşanma Davasında Nafaka

Aile mahkemelerinin kurulmasına ilişkin kanuna göre boşanma davası açıldığında hakim resen bazı önlemler almak zorundadır. Bu husus başka bir davada söz konusu değildir. Boşanma davası açıldıktan sonra alınması gereken …

En İyi Boşanma Avukatı

İnsanlar boşanma davası açmadan önce bir boşanma avukatından yardım almak isterler. Bir çok kişi de davayı kazanmak için en iyi boşanma avukatı ile bu yola çıkmak ister. Fakat bir …