Etiket: ankara boşanma avukatları

Boşanmada Kadın Hakları

Türk Medeni Kanunu'na göre kadın erkek eşittir. Yani kanunda kadınlar lehine pozitif ayrımcılık yapılmamaktadır. Bu kapsamda kadınların erkeklerden daha üstün bir hakları yoktur. Kadınlar lehine düzenlemiş olan hükümler 6284 …

Boşanmada Nafaka

Boşanma davası açan yada boşanma davası açmadan önce araştırma yapan kişilerin en çok düşündükleri konulardan biri de boşanmada nafaka hususudur. Davayı açacak olan ve davalı konumda olan ve çalışmayan …

Boşanmak İstiyorum

Günümüzde bir çok evli çift boşanmak istemekte fakat ne yapacağını bilememektedir. Öyle ki bir çok çift boşanmak istiyorum nasıl boşanacağımı bilemiyorum şeklinde sorular sormakta ve cevap aramaktadır. Boşanmak için öncelikle …

Boşanma Nedenleri

Boşanma davasının açılabilmesi için mahkemeye mutlaka bir boşanma nedeni sunmak gerekir. Boşanma davaları kamu düzenin ilgilendirdiği için herhangi bir boşanma nedeni yok ise aile hakimleri boşanma davalarını kabul etmezler. …

Boşanma Dilekçesi

Boşanma davaları diğer hukuk davaları gibi Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre açılmaktadır. Bu kanunda yer alan dava dilekçesinin taşıması gerekli unsurlar boşanma dilekçesi içinde geçerlidir. HMK'nın ilgili maddeleri gereğince bir …

Nafaka Arttırma Davası

Soru; Eşimden ayrıldıktan sonra, mahkeme tarafından belirtilen nafaka değeri 750 TL idi. Tabi ki aradan 2 yıl gibi bir süre geçti, hali ile paranın değeri de azaldı, o dönemlerde …

Boşanma Mal Rejimi Tasfiyesi

T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi E:2004/3818 K:2005/188 T:24.01.2005 1163 s. Yasa m. 18,19 Taraflar arasında görülen davada Küçükçekmece Asliye 1 Hukuk Mahkemesi'nce verilen 04.11.2003 tarih ve 1999-428/2003-1040 sayılı kararın …