boşanma avukatları ankara

Boşanma Mal Rejimi Tasfiyesi

T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi E:2004/3818 K:2005/188 T:24.01.2005 1163 s. Yasa m. 18,19 Taraflar arasında görülen davada Küçükçekmece Asliye 1 Hukuk Mahkemesi'nce verilen 04.11.2003 tarih ve 1999-428/2003-1040 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili tarafından DEVAMINI OKU [...]

Boşanma Davasında Tazminat Talebi

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2004/14707 K:2004/14613 T:06.12.2004 Türk Medeni Kanununun 174/1. maddesi mevcut veya beklenen bir menfaati boşanma yüzünden haleldar olan kusursuz yada daha az kusurlu tarafın, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebileceğini belirtmiştir. 4721 DEVAMINI OKU [...]

Boşanmada Çocukları Velayeti

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2004/14384 K:2004/14229 T:30.11.2004 Ananın çocukları boşandığı babadan habersiz ve iddet müddetinden sonra nüfusa kaydettirdiği anlaşılmakla babanın daha öhce bu tescilden bilgi sahibi olduğu da kanıtlanamadığından hak düşürücü süre DEVAMINI OKU [...]

Boşanma Davasında Feragatin Sonuçları

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2003/14877 K:2004/2950 T:09.03.2004 Taraflar arasındaki davanın vapılan nuhakamesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün temyiZen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün DEVAMINI OKU [...]

Boşanma Davası İştirak Nafakası

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi  E:2004/1778 K:2004/2441 T:01.03.2004   Taraflar arasındaki dayanın yapılan mühakamesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm yoksulluk nafakası, maddi manevi tazminat yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüsülüp DEVAMINI OKU [...]