Etiket: boşanma avukatları ankara

Boşanma Avukatları

Boşanma davası açma isteyen kişilerin en büyük yardımcıları boşanma avukatlarıdır. Bir boşanma davası avukatsız şekilde de açılabilir. Fakat avukatsız açılan davaların olumlu sonuçlanma ihtimalleri düşüktür. Zira mahkemelerin işlemesi bir …

Çekişmeli Boşanma Davası

Evlilik birliği kendisi açısından çekilmez hale gelen eş boşanma ve boşanmanın mali sonuçları konusunda diğer eş ile anlaşamaz ise bu durumda çekişmeli boşanma davası açması gerekecektir. Ayrıca eğer evlilik …

Boşanma Avukatı Ücretleri

Boşanma konusunda karar almış kişilerin en çok merak ettiği konulardan biri boşanma avukatı ücretleri konusudur. Zira boşanmak isteyen kişiler bu konuda ne kadar ücret ödeyeceklerini önceden bilmek ve ona …

Çekişmeli Boşanma

Boşanma davaları iki farklı türde açılabilir. Bunlarda ilki anlaşmalı boşanmadır. İkinci yol ise çekişmeli boşanma davası açmaktadır. Çekişmeli şekilde boşanma davaları oldukça uzun süren ve meşakkatli davalardır. Bu davaların …

Boşanma Davası Açma

İnsanların en çok merak ettiği konulardan biri de boşanma davası açma işlemidir. Bu işlem sanıldığı kadar kolay bir işlem değildir. Bir çok kişi arzuhalcilere giderek dilekçe yazdırmakta ve bu …

Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanma davaları bittikten sonra eşler için ikinci bir dava süreci başlar bu da malların paylaşımının nasıl yapılacağına ilişkindir. Kişiler genelde boşanma davası açarken mal paylaşımının da bu dosya üzerinden …

Boşanma Avukatı

Avukatlar genel olarak bütün davalara girebilirler. Avukatlıkta tıp gibi uzmanlıklar söz konusu değildir. Yani bir avukat istediği davada çeşidinde görev alabilir. İsteyen sadece ceza davası alır, isteyen sadece miras …

Boşanma Mal Rejimi Tasfiyesi

T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi E:2004/3818 K:2005/188 T:24.01.2005 1163 s. Yasa m. 18,19 Taraflar arasında görülen davada Küçükçekmece Asliye 1 Hukuk Mahkemesi'nce verilen 04.11.2003 tarih ve 1999-428/2003-1040 sayılı kararın …

Boşanmada Çocukları Velayeti

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2004/14384 K:2004/14229 T:30.11.2004 Ananın çocukları boşandığı babadan habersiz ve iddet müddetinden sonra nüfusa kaydettirdiği anlaşılmakla babanın daha öhce bu tescilden bilgi sahibi olduğu da …