Zina Nedeniyle Boşanma

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2003/1623
K:2003/5038
T:07.04.2003

Taraf1ar araşındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda Tarih numarası gosterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Kadın 5.6.2001 tarihinde kocanın açtığı boşanma davası ile ilgili hüküm kesinleşmeden önce birliğin temelinden sarsılması ve zina nedeniyle boşanma davası açmıştır. Her dava açıldığı tarihe göre değerlendirilir. Boşanma davası, kocanın actıgı ve 26.03.2002 tarihinde kesinleşen boşanma hükmu ile konusuz kalmıs ise de, fer#i istekler ve yargılama giderlerı yonünden davaya devamla inceleme yapılmalıdır. Bu nedenle kadının açtığı boşanma davası dışındaki talepleriyle ilgili olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi gerekirken davanın tumden konusuz kaldığı gerekce gosterilerek yanlıs degerlendirme sonucu reddi ve yargılama giderlerınin davacıya yüklenmesi bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenlerine göre sair hususların incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 07.04.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.